Vtáky - Lyska čierna (Fulica atra) | 21/30
Lyska čierna, Fulica atra