Vtáky - Lyska čierna (Fulica atra) | 22/30
Lyska čierna, Fulica atra