Vtáky - Lyska čierna (Fulica atra) | 20/30
Lyska čierna, Fulica atra