Vtáky - Lyska čierna (Fulica atra) | 23/30
Lyska čierna, Fulica atra