Vtáky - Lyska čierna (Fulica atra) | 24/30
Lyska čierna, Fulica atra