Vtáky - Lyska čierna (Fulica atra) | 19/30
Lyska čierna, Fulica atra