Vtáky - Lyska čierna (Fulica atra) | 18/30
Lyska čierna, Fulica atra