Vertigo Open 2009, 7. 11. 2009 | 39/53
Igor Cerovský, Silvia Rajfová, Rajfka