Vertigo Open 2009, 7. 11. 2009 | 34/53
zuzana čintalova, zuzka čintalová, rybanská