Syseľ pasienkový - Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus) | 37/39
Syseľ pasienkový, syseľ obyčajný, Spermophilus citellus, Citellus citellus, hlodavec, wildlife, photo, foto, divoká príroda